เว็บตอบปัญหา Joomla

สอบถามปัญหาการใช้งาน joomla! สอบถามการใช้งาน Joomla
  1. Somsak Mongvong
  2. สอบถามทั่วไป กับ Administrator Joomla!
  3. วันอังคาร, พฤศจิกายน 07 2560, 03:02 PM
  4.  Subscribe via email
ผมได้สร่างเว็บไซต์ที่มีการเข้าถึงได้ ที่งแบบ ip ภายใน(172.) และ ภายนอก (203.) แต่ผมไม่สามารถให้แสดงข้อมูลจาก .pdf ไม่ได้เพราะอะไรครับแก้ไขอย่างไร
Pisan Chueachatchai Accepted Answer Pending Moderation
0
Votes
Undo
ไม่สามารถแสดงได้ ลองตรวจสอบ ว่า พาทมันเป็น ไอพีภายในหรือเปล่า
  • Page :
  • 1


There are no replies made for this post yet.
However, you are not allowed to reply to this post.