เว็บตอบปัญหา Joomla

สอบถามปัญหาการใช้งาน joomla! สอบถามการใช้งาน Joomla
  1. Tao'z AwayDrink
  2. สอบถามทั่วไป กับ Administrator Joomla!
  3. วันพุธ, เมษายน 26 2560, 09:27 PM
  4.  Subscribe via email
Joomla มี plugin หรือ ระบบ Search ตัวอย่างเช่น เลือกหมวดสินค้าหลัก แล้วจะแสดงชนิดสินค้านั้นๆ ว่ามีอะไรบ้าง พอเลือกอีกหมวด ก็จะแสดงสินค้าหมวดนั้น ใครพอรู้ไหมครับ
  • Page :
  • 1


There are no replies made for this post yet.
However, you are not allowed to reply to this post.