เว็บตอบปัญหา Joomla

สอบถามปัญหาการใช้งาน joomla! สอบถามการใช้งาน Joomla
  1. PETCHARAT
  2. สอบถามทั่วไป กับ Administrator Joomla!
  3. วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 08 2560, 02:08 PM
  4.  Subscribe via email
คลังบทความของ joomla3x มีประโยชน์อย่างไรใช้งานอย่างไร
Pisan Chueachatchai Accepted Answer Pending Moderation
0
Votes
Undo
เหมือนเก็บบทความเก่าไว้ ไม่แสดงในหน้าเว็บปรกติ หากไปเก็บ คลังบทความ ต้องทำเมนุ ไป ไม่สามารถแยกหมวดหมู บทความจะไปรวมกัน แยกตามเดือนปีแทน
Attachments (1)
  • Page :
  • 1


There are no replies made for this post yet.
However, you are not allowed to reply to this post.