เว็บตอบปัญหา Joomla

สอบถามปัญหาการใช้งาน joomla! สอบถามการใช้งาน Joomla
  1. PETCHARAT
  2. สอบถามทั่วไป กับ Administrator Joomla!
  3. วันพฤหัสบดี, 08 มิถุนายน 2560
  4.  Subscribe via email
คลังบทความของ joomla3x มีประโยชน์อย่างไรใช้งานอย่างไร
Pisan Chueachatchai Accepted Answer Pending Moderation
0
Votes
Undo
เหมือนเก็บบทความเก่าไว้ ไม่แสดงในหน้าเว็บปรกติ หากไปเก็บ คลังบทความ ต้องทำเมนุ ไป ไม่สามารถแยกหมวดหมู บทความจะไปรวมกัน แยกตามเดือนปีแทน
Attachments (1)
  • Page :
  • 1


There are no replies made for this post yet.
However, you are not allowed to reply to this post.