joomla-channel-logo

สนับสนุนโดย
logo

เลือกรูปแบบการค้นหา:
ค้นหาเฉพาะ:
ทั้งหมด: 1 ผลการค้นหา

การใช้งาน Language Overrides เพื่อเปลี่ยน ข้อความ คำ จากระบบ Joomla

... สามารถทำได้โดย ไปที่  Language Manager จากนั้น คลิก Overrides (1) จากนั้นเลือกภาษาที่เราต้องการเปลี่ยน (2) แล้วคลิก  New จากนั้นก็จะมาถึงหน้าที่เราจะค้นหาคำที่เปลี่ยน ผมต้องการเปลี่ยนคำว่า ฮิต ...