เว็บตอบปัญหา Joomla

สอบถามปัญหาการใช้งาน joomla! สอบถามการใช้งาน Joomla
  1. นาย สรคม อาจคำภา
  2. สอบถามทั่วไป กับ Administrator Joomla!
  3. วันพุธ, 04 มิถุนายน 2557
  4.  Subscribe via email
ลงบทความแล้ว แต่ไม่แสดง ทั้ในcategory และหน้าแรก
แต่ถ้า login เข้าหน้า web แสดงดังรูป
ไฟล์แนบ (1)
Accepted Answer Pending Moderation
0
Votes
Undo
บทความ ถ้า login แล้วแสดง ให้ตรวจสอบ Access ของบทความ category เมนู ว่าเป็น Public หรือเปล่า
  1. มากกว่าหนึ่งเดือน
  2. สอบถามทั่วไป กับ Administrator Joomla!
  3. # 1
  • Page :
  • 1


There are no replies made for this post yet.
However, you are not allowed to reply to this post.