เว็บตอบปัญหา Joomla

สอบถามปัญหาการใช้งาน joomla! สอบถามการใช้งาน Joomla
  1. สุนทร ผิวจันทร์
  2. สอบถามทั่วไป กับ Administrator Joomla!
  3. วันศุกร์, 21 สิงหาคม 2558
  4.  Subscribe via email
ลงสินค้าได้ 3 รายการ แล้วขึ้นข้อความแบบนี้ แก้อย่างไรครับ

vmError: VmTableData Sef Alias in record is missing! Can't save the record with no Sef Alias.
vmError: You are not an administrator or the correct vendor, storing of product cancelled


There are no replies made for this post yet.
However, you are not allowed to reply to this post.