เว็บตอบปัญหา Joomla

สอบถามปัญหาการใช้งาน joomla! สอบถามการใช้งาน Joomla
  1. chawalit
  2. สอบถามทั่วไป กับ Administrator Joomla!
  3. วันอังคาร, 12 มีนาคม 2562
  4.  Subscribe via email
ผมติดตั้งเทมเพลต เเล้วพอจะสร้างเมนูมันขึ้น

Internal Server Error
The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.
Accepted Answer Pending Moderation
0
Votes
Undo
ลบออกแล้วหายไหม
  1. มากกว่าหนึ่งเดือน
  2. สอบถามทั่วไป กับ Administrator Joomla!
  3. # 1
  • Page :
  • 1


There are no replies made for this post yet.
However, you are not allowed to reply to this post.