เว็บตอบปัญหา Joomla

สอบถามปัญหาการใช้งาน joomla! สอบถามการใช้งาน Joomla
  1. Pisan Chueachatchai
  2. The Voice Sherlock Holmes
  3. สอบถามทั่วไป กับ Administrator Joomla!
  4. วันจันทร์, 11 พฤศจิกายน 2556
  5.  Subscribe via email
การใช้งาน Joomla! ไม่ว่า Joomla! 2.5 หรือ Joomla! 3.x บางเว็บจำเป็นต้องมีการส่งอีเมลหาสมาชิกหรืออีเมลหาลูกค้า ปรกติJoomla จะใช้ PHP mail ในการส่ง ซึ่งสามารถส่งได้แต่ การส่งแบบนี้มีผลทำให้เมลที่ส่งออกไป ไปอยู่ใน เมลขยะ ทำให้สมาชิกเว็บเราไม่ได้รับ Email
หรือมีปัญหาในการส่ง

ทางแก้ปัญหา คือ ใช้ smtp server ในการส่ง และ smtp server นั้นจะต้องมีความน่าเชื่อถือด้วย ในส่วนตัวผมใช้ smtp ของ gmail ลองมาดูการต้องค่า

joomla 2.5 ไปที่ Site >> Global Configuration >> Server หัวข้อ Mail Settings
http://joomlachannel.com/images/2013/smtp-joomla2.5.png

joomla 3.x ไปที่ Sytem >> Global Configuration >> Server หัวข้อ Mail Settings
http://joomlachannel.com/images/2013/smtp-joomla3.png
สิ่งที่ต้องใส่

Mailer = เลือกเป็น SMTP Server

SMTP Security: SSL
SMTP Port: 465
SMTP Authentication: Yes
SMTP Username: ใส่ Gmail username
SMTP Password: ใส่รหัสผ่าน Gmail
SMTP Host: smtp.gmail.com

ตั้งค่าในส่วนของ gmail ด้วย
ไฟล์แนบ (1)
Accepted Answer Pending Moderation
0
Votes
Undo
ตั้งค่า mail setting ตามที่แนะนำ ใช้งานได้ดี
จนได้ทำการ upgrade joomla 3.3 ก็ยังใช้งานเป็นปกติ
เพิ่งจะ 4-5 วันมานี้ ใช้งานได้บ้างไม่ได้บ้าง ตอนนี้ส่งฟอร์มไม่ออกเลย
มันฟ้องว่า
Notice
SMTP connect failed


*การรับ-ส่ง อีเมล์ ของ Google apps (Gmail) สามารถใช้งานได้ปกติ
  1. มากกว่าหนึ่งเดือน
  2. สอบถามทั่วไป กับ Administrator Joomla!
  3. # 1
  • Page :
  • 1


There are no replies made for this post yet.
However, you are not allowed to reply to this post.