เว็บตอบปัญหา Joomla

สอบถามปัญหาการใช้งาน joomla! สอบถามการใช้งาน Joomla
  1. pukdbros
  2. สอบถามทั่วไป กับ Administrator Joomla!
  3. วันพฤหัสบดี, 30 สิงหาคม 2555
  4.  Subscribe via email
คือต้องการจะย้ายเว็บ joomla ทั้งเว็บค่ะ  จาก server นึง ไปอีก server นึงค่ะ  ต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ   


ขอบคุณค่ะ
Accepted Answer Pending Moderation
0
Votes
Undo
1. เอาไฟล์ทั้งหมด ของ  joomla ไป ครับ ไปวางที่ server ใหม่

2. จากนั้น export ฐานข้มมูล  จากที่เดิมออกมา

3. จากนั้น import ฐานข้มมูล จากที่เดิม  ไปที่ใหม่

4. แก้ไขไฟล์ที่ชื่อ configuration.php

แก้ไขให้ joomla รู้จัก ฐานข้อมูลใหม่


        public $user = 'ชื่อผู้ใช้ฐานข้อมูลใหม่'; 
public $password = 'รหัสผ่านฐานข้อมูลใหม่';
public $db = 'ชื่อฐานข้อมูลใหม่';
  1. มากกว่าหนึ่งเดือน
  2. สอบถามทั่วไป กับ Administrator Joomla!
  3. # 1
  • Page :
  • 1


There are no replies made for this post yet.
However, you are not allowed to reply to this post.