เว็บตอบปัญหา Joomla

สอบถามปัญหาการใช้งาน joomla! สอบถามการใช้งาน Joomla
  1. adminerror
  2. สอบถามทั่วไป กับ Administrator Joomla!
  3. วันจันทร์, 27 สิงหาคม 2555
  4.  Subscribe via email
เมนูที่ใช้ในการ ตรวสอบระบบ System Information ของ Joomla 2.5 เพื่อดูว่า ​Host ของเราติดตั้ง อะไรให้ใช้บ้าง และยังตรวจสอบพวก รุ่นของ PHP และ MYSql ได้ด้วย

http://usererror.in.th/index.php?action=dlattach;topic=8.0;attach=11;image


There are no replies made for this post yet.
However, you are not allowed to reply to this post.