เว็บตอบปัญหา Joomla

สอบถามปัญหาการใช้งาน joomla! สอบถามการใช้งาน Joomla
  1. adminerror
  2. แจ้งเว็บ Joomla! โดนแฮก (Hack Web)
  3. วันจันทร์, 05 สิงหาคม 2556
  4.  Subscribe via email
พอดีผมได้รับอีเมลจากเว็บ http://anything-digital.com/ ซึ่งพอดีผมเป็นสมาชิกซื้อ Jcalpro มาใช้งาน ว่ามี Patch เพื่อความปลอดภัยของ Joomla 1.5.26 ให้ เพราะเมือหลายวันก่อน Joomla 2.5 และ joomla 3.1 ได้ออกอัพเดต เรื่องความปลอดภัยระดับสูงซึ่งเป็นช่องให้ผู้ไม่หวังดี หรือ Hacker สามารถอัพโหลดไฟล์ เข้ามายังเว็บเราได้ ซึ่ง Joomla 1.5 ได้ ซึ่งทีม Joomla ไม่ได้ออก Patch ของ Joomla 1.5 แล้วเนื่องจากหมดอายุ ทีม http://anything-digital.com/ จึงทำออกมา ให้เราใช้แบบติดตั้งง่ายๆ ใครยังใช้อยู่ก็เอาไปอัพเดตซะ

http://colorpack.co.th/article/joomla-update/item/72-joomla-15-security-patch.html


There are no replies made for this post yet.
However, you are not allowed to reply to this post.