เว็บตอบปัญหา Joomla

สอบถามปัญหาการใช้งาน joomla! สอบถามการใช้งาน Joomla
  1. หงษ์บิน ต่ำ
  2. เว็บ Joomla เป็นอะไรไม่รู้
  3. วันอาทิตย์, 26 พฤศจิกายน 2560
  4.  Subscribe via email
ช่วยด้วยค่ะ
Accepted Answer Pending Moderation
0
Votes
Undo
ไฟล์ไมครบปะครับ ลองลงใหม่ slideshow.php หายไปไหม

<?php if ($slic== 2) { ?><?php include("$themeDir/site/slideshow.php"); ?><?php } ?>
  1. มากกว่าหนึ่งเดือน
  2. เว็บ Joomla เป็นอะไรไม่รู้
  3. # 1
  • Page :
  • 1


There are no replies made for this post yet.
However, you are not allowed to reply to this post.