เว็บตอบปัญหา Joomla

สอบถามปัญหาการใช้งาน joomla! สอบถามการใช้งาน Joomla
  1. adminerror
  2. Joomla! Extensions
  3. วันอาทิตย์, 26 สิงหาคม 2555
  4.  Subscribe via email
Module Joomla มีความสามารถเฉพาะ คือ สามารถย้ายไปตามตำแหน่งของแทมเพลตได้ และยังมีความสามารถในการแสดงผล บางหน้าได้ ความสามารถนี้ ทำให้ในแต่ละหน้าหรือในแต่ละเมนู สามารถมีโมดูลที่ใช้ในการแสดงผลที่แตกต่างกันได้

เช่น  โมดูลแบบสำรวจ เราสามารถสร้างแบบสำรวจ 3 คำถาม แบบสำรวจจะใช้โมดูลในการแสดงผล เราต้องสร้างโมดูล สามตัว เพื่อแสดงแบบสำรวจทั้งสามคำถาม
เมื่อได้โมดูล สามอัน เราสามารถกำหนดได้ว่าโมดูลแต่ละอันจะวางไว้ที่หน้าไหนบ้าง โดยกำหนดดังรูป โมดูลตัวนี้จะแสดงที่หน้า Home เท่านั้น

สำหรับ Joomla 1. 5
http://usererror.in.th/articles/1345976653-Menu-Assignment-joomla15.png

สำหรับ Joomla 2.5
http://usererror.in.th/articles/1345976653-Menu-Assignment-joomla25.png


There are no replies made for this post yet.
However, you are not allowed to reply to this post.