เว็บตอบปัญหา Joomla

สอบถามปัญหาการใช้งาน joomla! สอบถามการใช้งาน Joomla
  1. Atipong Sukkarn
  2. Joomla! Extensions
  3. วันเสาร์, 04 กุมภาพันธ์ 2560
  4.  Subscribe via email
ติดตั้ง ปลั๊กอิน PLg_Extention เป็นปลัีกอินทำหน้าเว็บสีเทา
ถ้าต้องการให้หน้าเว็บคืนเป็นสีปกติ ต้องทำยังไงครับ
Accepted Answer Pending Moderation
0
Votes
Undo
ก็ไปปิด plugin หรือ ถอนออก https://joomlachannel.com/article-joomla/how-to-joomla/54-uninstall-joomla-extension.html
  1. มากกว่าหนึ่งเดือน
  2. Joomla! Extensions
  3. # 1
  • Page :
  • 1


There are no replies made for this post yet.
However, you are not allowed to reply to this post.