คู่มือ อบรม Joomla! 2.5

Written by Pisan Chueachatchai. Posted in คู่มือ ต่างๆ

คู่มือ อบรม Joomla! 2.5 นี่จัดทำเพื่อใช้ประกอบการอบรม การสร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla! (เวอร์ชั่น 2.5.x) หลักสูตรมือใหม่ คลิกได้เลย

คู่มือ อบรม Joomla! 2.5

อบรม joomla  โดย ColorPack Creations Co., Ltd. คู่มือการอบรมเป็นลิขสิทธิของ บริษัท  สามารถนำไปเผยแพร่ ได้ ไม่อนุญาติให้นำไปแก้ไข ดัดแปลง หรือจำหน่าย

What is Joomla?


Getting Started!

Content Management

Menu Management


User Management

Extension Management

Template Management

 

พิมพ์