Accessibility Tools

 เทคนิค การใช้งาน จูมล่า /  adminerror /  26 November 2014 /  10504 views

วิธี อัปเกรดจูมล่า 2.5.x ไปเป็น จูมล่า 3.x

*ก่อนทำการใดๆ Backup เว็บก่อนนะครับ

การติดตั้ง Akeeba Backup เพื่อสำรองข้อมูลเว็บ Joomla!

หากเข้าไปหน้า Joomla update แก้ไข ตามวีดีโอแล้ว แล้วไม่มีอะไรขึ้น ให้ไปล้างแคชตามรูป แล้วหลับไปอีกครั้ง

Screen Shot 2560 06 04 at 9.02.32 AM

 

Related Videos