Accessibility Tools

  • Home
  • บทความ Joomla

แก้ไขปัญหา Database Error หลังจากอัพเดต Joomla!

database error after update joomla 2.5 joomla 3

หลายท่านอาจมีปัญหากับการอัพเดต Joomla แก้ไขปัญหา Database Error หลังจากอัพเดต  Joomla! ไม่ว่าจะเป็น  Joomla! 2.5 หรือ Joomla! 3.0 ส่วนสาเหตุมีได้หลายแบบ บางคนอาจจะอัพเดตโดยการแตกไฟล์ ไปวางทับ แต่บางครั้งฐานข้อมูลไม่ได้อัพเดตตาม จึงมีปัญหา หรือมีปัญหาตั้งแต่ติดตั้งตัวอัพเดตจูมล่าเลย มาดูวิธีการแก้ไขกัน

    Tags:
  • แก้ไขปัญหา
  • Database Error
  • Joomla! 2.5
  • Joomla! 3.0