ใช้ MAMP จำลอง Server ใช้งานบน Windows 7 เพื่อใช้งาน Joomla!

ใช้ MAMP ทำ Server ใช้งานบน Windows 7 เพื่อใช้งาน Joomla!

ตอนนี้จากการรับฟัง ทดลองปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับ การจำลอง Server บน Windows พบว่า ทั้ง  appserv ที่มีปัญหา PHP เก่าเกินจะใช้งาน หรือ xampp ไม่สามารถทำงานได้บน Windows บางเครื่อง ถึงตอนนี้ ผมขอให้เลิกใช้ appserv และขอแนะนำ ให้มาใช้ ตัวจำลอง  Server ที่มีมานานบน Mac OS X นั้นคือ  MAMP ซึ่งตอนนี้มีรุ่นที่สามารถใช้งานบน Windows ได้แล้ว

พิมพ์ อีเมล

Read More Comment (0) Hits: 11983

การตั้งค่าให้ url มีหรือไม่มี www โดยใช้ htaccess

How to force www or non-www in htaccess

บางท่าน เจอปัญหาเว้บพอเข้าไปมี  www บ้างไม่มีบ้าง บางคนอยากให้มี บางคนอยากให้เอาออก สับสนวุ่นวายไปหมด  บางท่านบอกมีผลกับ SEO บางท่านบอกไม่มี แต่ผมก็มีให้ใใช้ทั้ง 2 แบบละครับ

พิมพ์ อีเมล

Read More Comment (0) Hits: 3537