Accessibility Tools

Skip to main content

รายงาน ช่องโหว่ (Vulnerability) joomla ปี 2017 เทียบกับ Wordpress

ช่องโหว่ (Vulnerability)  เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของต่อเรื่องความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ  โดยผู้ไม่หวังดีใช้ประโยชน์จากช่องโหว่เพื่อสร้างความเสียหาย ดังนั้นหากช่องโหว่มีจำนวนมาก โอกาสที่ภัยคุกคามจะสร้างความเสียหายจากช่องโหว่ดังกล่าวก็มากตามไปด้วย 

หลายครั้งที่มีคนถามถึง ความปลอดภัย ของ joomla! คนมักมองว่า joomla! เป็น CMS ที่มีช่องโหว่มาก แน่นอนถ้านับรวม ทั้งหมด Joomla! มีช่องโหว่มาก เป็นอันดบหนึ่ง แต่ถ้านับ 5 ปีที่ผ่านมา Joomla! มีแนวโน้มพบ ช่องโหว่ น้อยลงทุกปี แน่นอนว่า ช่องโหว่เหล่านี้ เป็นช่องโหว่ของตัว CMS เอง ไม่ใช่จำนวนเว็บที่โดนแฮก อันนี้ต้องแยกกัน 

    Tags:
  • ช่องโหว่
  • Vulnerability
  • Wordpress
  • joomla!