Accessibility Tools

Skip to main content
Joomla กับ  Web Accessibility

Joomla กับ Web Accessibility

Joomla เป็นระบบจัดการเนื้อหา (Content Management System - CMS) ที่ใช้งานได้ง่ายและเป็นที่นิยมในการสร้างเว็บไซต์หลายประเภท เช่น ทำเว็บไซต์บริษัท ทำเว็บไซต์หน่วยงานรัฐบาล หรือทำเว็บไซต์ส่วนตัว ด้วยความสามารถในการปรับแต่งและขยายเป็นได้ตามต้องการ นอกจากนี้ Joomla ยังมีการสนับสนุน Web Accessibility ที่สูงขึ้นเรื่อยๆ เพื่อให้ผู้ใช้งานทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์ได้อย่างเท่าเทียมกัน Web Accessibility ใน Joomla โดยเฉพาะ joomla 4 ทีมงาน  Joomla สนับสนุน Web Accessibility เป็นอย่างมาก บทความนี้จะเป็นการอธิบายเบื้องต้นว่าต้องเลือก ทำ อะไรบ้าง

การเลือก Template ที่เข้ากับ Web Accessibility

เลือก Template ที่สามารถปรับแต่งได้ตามต้องการและมีการสนับสนุน Web Accessibility เช่น Templates ที่มีความเข้มข้นในเรื่อง Contrast และมีการปรับแต่งสำหรับผู้ใช้งานที่มีความต้องการเพิ่มเติม เช่น การเปลี่ยนภาษา ขนาดตัวอักษร และฟอนต์ โดย Template ที่สนับสนุน Web Accessibility จะมีการออกแบบที่ช่วยให้ผู้ใช้งานที่มีความพิการทางร่างกายและทางสมองสามารถเข้าถึงข้อมูลและประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ได้อย่างสะดวกและเท่าเทียมกัน

การใช้ Extensions ที่เข้ากับ Web Accessibility

Extensions ใน Joomla เป็นส่วนเสริมที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มความสามารถและฟังก์ชั่นเพิ่มเติมให้กับเว็บไซต์ได้ เช่น การเพิ่มฟอร์มติดต่อเพื่อส่งข้อความ การสร้างบล็อกโพสต์ล่าสุด หรือการเพิ่มฟังก์ชั่นการจัดการผู้ใช้งาน เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์

โดยเฉพาะในเรื่องของ Web Accessibility นั้น มี Extensions ที่ช่วยปรับปรุงความเข้ากันได้ของเว็บไซต์ให้สูงขึ้น เช่น Extensions ที่ช่วยปรับแต่งการอ่านข้อความ หรือให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงเนื้อหาได้ด้วยการใช้คีย์ลัด อีกทั้งยังมี Extensions ที่ช่วยให้เว็บไซต์สามารถใช้งานได้ง่ายขึ้นสำหรับผู้ใช้งานที่มีความต้องการเพิ่มเติม เช่น Extensions ที่ช่วยปรับแต่งภาษา ขนาดตัวอักษร และฟอนต์

การใช้งาน Accessible Media

สำหรับเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาแบบมัลติมีเดีย เช่น วิดีโอ ภาพนิ่ง หรือเสียง จำเป็นต้องใช้งาน Accessible Media เพื่อให้ผู้ใช้งานที่มีความพิการทางสื่อสามารถเข้าถึงและใช้งานได้อย่างสะดวก โดย Accessible Media จะต้องสามารถใช้งานได้ผ่านช่องทางที่แตกต่างกัน เช่น การใช้งานผ่านหน้าจอ 

Accessible Media คือการใช้สื่อแบบหลายมิติที่เหมาะสมสำหรับผู้ใช้งานที่มีความต้องการพิเศษ เช่น ผู้พิการทางสายตา หู และร่างกาย โดยเน้นไปที่ความเข้าถึงและการใช้งานที่สะดวกสบายสำหรับทุกคน

เพื่อให้เว็บไซต์มี Accessible Media ที่เหมาะสม จะต้องทำการปรับแต่งสื่อต่างๆ ให้เหมาะสมกับผู้ใช้งานที่ต้องการใช้งาน เช่น การใช้ภาพนิ่งที่มีคำอธิบาย (alt text) ที่อธิบายสิ่งที่เกี่ยวข้องกับภาพ และการใช้วิดีโอที่มีคำบรรยาย (caption) หรือตัวอักษรบอกเสียง (audio description) เพื่อช่วยผู้ใช้งานที่มีปัญหาด้านการได้ยินหรือการมองเห็น

นอกจากนี้ การใช้งาน Accessible Media ยังต้องพิจารณาถึงปัจจัยอื่นๆ เช่น ความเข้ากันได้กับอุปกรณ์ต่างๆ เช่น อุปกรณ์ช่วยฟังหรืออุปกรณ์ช่วยมองเห็น เพื่อให้ผู้ใช้งานที่มีความต้องการพิเศษสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับการใช้งาน Accessible Media ใน Joomla นั้น สามารถใช้งานได้โดยการใช้ Extensions หรือส่วนเสริมต่างๆ ที่มีอยู่ใน Joomla Extension Directory เช่น การใช้งาน Accessibility Toolbar ที่ช่วยปรับแต่งการแสดงผลของเว็บไซต์ให้เหมาะสมกับผู้ใช้งานที่มีความต้องการพิเศษ

การตรวจสอบ Web Accessibility

เป็นกระบวนการที่สำคัญในการพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อให้เว็บไซต์มีความเข้าถึงสูงสุดและสะดวกสบายสำหรับผู้ใช้งานทุกคน โดยสามารถใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อช่วยตรวจสอบความเข้าถึงของเว็บไซต์ได้ ดังนี้

  1. WAVE (Web Accessibility Evaluation Tool) เป็นเครื่องมือที่ช่วยตรวจสอบความเข้าถึงของเว็บไซต์ด้วยการวิเคราะห์หน้าเว็บไซต์และแสดงผลบนหน้าจอ รวมถึงแนะนำการแก้ไขปัญหาที่พบเจอ  https://wave.webaim.org/

  2. Accessibility Checker เป็นส่วนเสริม (Extension) ของโปรแกรม Firefox ที่ช่วยตรวจสอบความเข้าถึงของเว็บไซต์ โดยสามารถตรวจสอบได้ทั้งหน้าเว็บไซต์และเนื้อหาต่างๆ บนหน้าเว็บไซต์ https://www.accessibilitychecker.org/

  3. AChecker เป็นเครื่องมือตรวจสอบความเข้าถึงของเว็บไซต์ที่ใช้เทคโนโลยี AI ในการวิเคราะห์ เพื่อช่วยในการตรวจสอบความเข้าถึงของเว็บไซต์ https://achecker.achecks.ca/checker/index.php

หากต้องการทีมงาน ที่จะช่วยปรับแต่งแก้ไขเว็บของท่านให้ รองรับ Web Accessibility สามารถติดต่อทีมงาน https://colorpack.co.th/ เราทำเว็บลูกค้าให้รองรับ Web Accessibility  มาโดยตลอดโดยเฉพาะเว็บหน่วยงานภาครัฐ ที่ต้องทำตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ หรือ Government Web Site Standard เป็นมาตรฐานสำหรับเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้เป็นเว็บไซต์ภาครัฐของประเทศไทย มีมาตรฐานเดียวกันและเป็นมาตรฐานสากล

  • Hits: 1864