Accessibility Tools

การสร้าง Category HikaShop

หลังจากที่เราติดตั้ง Hikashop เรียบร้อยจากบทแรกกันไปแล้ว ขั้นตอนนี้จะเป็นการสร้าง Category เพื่อจัดกลุ่มหมวดหมู่ของสินค้า หรือบริการที่เราต้องการนำเสนอ หลังจากนั้นจะเป็นการเพิ่มสินค้าลงในหมดที่ต้องการ เริ่มกันเลยครับ

เข้าที่หน้า Administrator > Component > Hikashop

 การสร้าง Category HikaShop

เมื่อเข้ามาหน้าของ Hikashop แล้ว ไปที่ menu Product > Categories

2014-04-14 13-18-31

คลิกเลือกที่ New เพื่อสร้าง Category ใหม่

2014-04-14 13-21-31

จะเข้าสู่หน้าเพิ่ม Category ใหม่ดังรูป (ต่อไปจะเรียกว่าหมวดหมู่นะครับ ง่ายในการเข้าใจ) ให้กรอกตามหมายเลขครับ

2014-04-14 13-24-36

1. ชื่อหมวดหมู่สินค้า หรือบริการ

2. รายละเอียดของหมวดหมู่สินค้า หรือบริการ

3. รูปแสดงประจำหมวดหมู่

กรอกเสร็จแล้ว ทำการบันทึกครับ คลิกที่ Save&Close หรือ Save&New เพื่อสร้างหมวดหมู่ใหม่

สร้างเสร็จจะได้ดังรูปด้านล่างครับ ส่วนนี้ผมสร้างไว้  3 หมวดหมู่

2014-04-14 13-25-38

1. แสดงชื่อหมวดหมู่ทั้งหมดที่สร้าง โดยแสดงผลเป็นแบบ Tree

2. แสดงรายละเอียดย่อๆของหมวดหมู่ที่สร้างทั้งหมด 

เสร็จเรียบร้อยครับ สำหรับการสร้างหมวดหมู่ ( Category ) ต่อไปจะเป็นการเพิ่มสินค้าลงแต่ละหมวดหมู่ คลิ๊กการเพิ่มสินค้าให้ HikaShop

  • Hits: 6916