joomla-channel-logo

สนับสนุนโดย
logo

เลือกรูปแบบการค้นหา:
ค้นหาเฉพาะ:
ทั้งหมด: 2 ผลการค้นหา

Re: มันขึ้นเครื่องหมายตกใจ และบทความที่โพสต์หลังวันที่ 5 ก.พ.58 กลายเป็นเครื่องหมายตกใจ

แก้บัคภาษาไทยบวก 542ปี เมื่อเปิดใช้งานในส่วนของผู้ดูแล JOOMLA 3.4 http://joomlachannel.com/article-joomla/how-to-joomla/30-thai-lang-bug-joomla-34.html ...

แก้บัคภาษาไทยบวก 542ปี เมื่อเปิดใช้งานในส่วนของผู้ดูแล joomla 3.4  ...

เปิดตัวมาไม่นานเจอบัคเข้าอย่างจัง ปัญหาที่พบคือเมือ่เราเปิดใช้งาน ภาษาไทยในส่วนของผู้ดูแล แล้วเข้าไปทำการบักเนื้อหา หากเข้าไปแก้ไขแล้วบันทึกก็จะบวกเพิ่มไปอีก 542 ปี  จากปี  2558 เป็นปี  3101 ทันทีและทำให้ไม่สามารถ ...