joomla-channel-logo

สนับสนุนโดย
logo

เลือกรูปแบบการค้นหา:
ค้นหาเฉพาะ:
ทั้งหมด: 1 ผลการค้นหา

หากยังไม่สามารถอัพเดต เป็น Joomla! 3.6.4 ได้ ใช้ plugin Account Blocker ช่วยป้องกัน ...

มีหลายเว็บยังไม่สามารถอัพเดต เป็น Joomla! 3.6.4 ได้ ในตอนนี้ อาจติดกับขั้นตอนและความพร้อมต่างๆ ยังไงก็ตามควรมีการป้องกัน บทความนี้จะมาแนะนำตัว  Plugin Account Blocker ช่วยป้องกัน ไม่ให้มีการขอสิทธิ ...