Accessibility Tools

Skip to main content

No Meta Generator

ปรกติ joomla!  จะสร้าง Meta Generator ที่ Source Code หน้าเว็บ บอกว่า เว็บนี้ทำด้วยอะไร แบบนี้

<meta name="generator" content="Joomla! - Open Source Content Management" />

 

 ซึ่งหลายคนไม่อยากให้มี เพราะการทำให้รู้ว่าใช้  CMSอะไรอยู่ก็จะทำให้คนมาทดลอง  Hack ได้  หากอยากซ่อน ผมขอแนะนำ plugin Aimy No Generator ปลั๊กอิน Aimy No Generator  ช่วยในการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ของเรา: โดยซ่อนข้อมูลเกี่ยวกับ Joomla CMS จะได้ไม่มีใครมาโจมตีเว็บเรา 

ป้องกันเว็บจาก Hacker ทำให้เว็บ Joomla! ปลอดภัย ด้วย Plugin

ตอนนี้หากทำเว็บสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามคือเรื่องของความปลอดภัย ซึ่งหลายคนละเลยมาก จนเว็บถูกโจมตีและโดน Hack ในที่สุด ไม่ว่าจะทำเว็บด้วย Opensource หรือเขียนระบบขึ้นมาเอง ล้วนแล้วแต่มีโอกาสเสี่ยงที่จะโดนแฮกทั้งสิ้น หากคุณไม่คิดจะสนใจมัน ดังนั้นการมีเครื่องมือป้องกันอย่างเดียวไม่พอ ครับ ต้องมี สำรอง อัพเตตให้ใหม่ ซ่อนตัว และ ปกป้อง มาลุยกัน

Plugin AdminExile

ปราการด่านแรกของ joomla คือ /administrator แน่นอนว่าใครก็รู้ได้ และมักจะเป็นที่ใช้ลอง เดา Username และรหัสผ่าน หากคุณใช้  username  admin ก็เปลี่ยนได้เลยเพราะมันจะเป็น username แรกที่จะเดา ลองไปอ่านเรื่อง Brute force attack โจมตีคนที่ใช้ Password ง่ายๆ ในการทำเว็บ ส่วนใหญ่ที่โดนๆกันก็มาจากรหัสผ่านที่ง่ายเกินไปนี่แหละครับ เพราะฉนั้นไปทำให้ username และ  รหัสผ่านของเราปลอดภัยก่อน อย่าเอาง่ายๆเพราะอะไรที่ง่ายๆมันก็ง่ายสำหรับ Hacker เช่นกัน

แนะนำ plugin บันทึกเนื้อหาจูมล่าให้อัตโนมัติ

หากใครเคยทำเว็บด้วย wordpress จะพบว่าความสามารถหนึ่งของ Wordpress คือ การบันทึก เนื้อหาอัตโนมัติ ซึ่งมันดีมากเพราะเวลาผมเขียนบทความ จะเขียนยาวบางครั้งลืมบันทึก พอเวลาบันทึก Sessions หลุดบ้าง เนตหลุดบ้างทำให้บทความที่เขียนไว้หายไปหมด T_T ทำให้ต้องมานั่งเขียนใหม่ ซึ่งบางครั้งเขียนรอบที่ 2 ก็จะไม่ดีเท่ารอบแรก ทำให้ผมอยากได้ ความสามารถ การบันทึก เนื้อหาอัตโนมัติ มาก