Accessibility Tools

Skip to main content

จูมล่า! 3.8 ออกมาแล้ว

หลังจากรอมานาน ตอนนี้ทีมงาน จูมล่า! ได้ออก จูมล่า! 3.8 แล้วซึ่งมีการปรับปรุงมากมายกว่า 300 จุดและมี จุดใหญ่ ที่น่าในใจดังนี้

มีอะไรใหม่ใน จูมล่า! 3.8

  • New Routing System - ตอนนี้เราสามารถเอาเลข ID ออกจาก  URL ได้แล้ว
  • รองรับจูมล่า! 4 - การพัฒนา Joomla! 4 ได้ทำการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกี่ยวกับโครงสร้างหลักโดยการโยกย้ายคลาสเพื่อใช้ PHP namespaces ใน Joomla! 3.8 จะมีเลเยอร์การแม็พเพื่อช่วยให้นักพัฒนาสามารถใช้ชื่อคลาสเก่า ๆ ได้ในขณะที่สามารถใช้ประโยชน์จากโครงสร้างคลาสใหม่ได้ด้วย
  • การติดตั้งข้อมูลตัวอย่าง -เราสาารถติดตั้งข้อมูลตัวอย่างได้ภายหลังจากการติดตั้งเว็บไปแล้ว
  • สนับสนุนการเข้ารหัสโซเดียม - PHP 7.2 แนะนำส่วนขยายโซเดียมใหม่สำหรับการประมวลผลข้อมูลที่เข้ารหัสผ่าน polyfill ในJoomla! 3.8 ทำให้ API ใหม่นี้พร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้ทั้งหมดของเราก่อนที่จะอัปเกรดเป็น PHP 7.2

การแก้ไขเรื่องความปลอดภัย

  • Core - Information Disclosure in LDAP Authentication Plugin (affecting Joomla 1.5.0 - 3.7.5) More information »
  • Core - Information Disclosure in com_content Archived Articles Model (affecting Joomla 3.7.0 - 3.7.5) More information »

Download

สำหรับติดตั้งเว็บใหม่:

Download Joomla 3.8
English (UK), 3.8 Full Package

New installation instructions and technical requirements

อัพเดตจากรุ่นเก่า:

Upgrade Packages
Joomla 3 upgrade packages

Note: Please read the update instructions before updating.

Please remember to clear your browser's cache after upgrading.

 

 

ที่มา https://colorpack.co.th/

 

  • Hits: 2020