จูมล่า 3.8.4 มาแล้ว

จูมล่า 3.8.4 มาแล้ว

Joomla 3.8.4  อัพเดตเรื่องความปลอดภัยระดับต่ำ 4 จุด และแก้บัค ต่างๆ กว่า 100 จุด รวมถึงอัพเดต ให้รองรับ PHP 7.2

มีอะไรใน 3.8.4?

Joomla 3.8.4  อัพเดตเรื่องความปลอดภัยระดับต่ำ 4 จุด และแก้บัค ต่างๆ

แก้ไขเรื่องความปลอดภัย

 • Low Priority - Core - XSS vulnerability in module chromes (affecting Joomla 3.0.0 through 3.8.3) More information »
 • Low Priority - Core - XSS vulnerability in com_fields (affecting Joomla 3.7.0 through 3.8.3) More information »
 • Low Priority - Core - XSS vulnerability in Uri class (affecting Joomla 1.5.0 through 3.8.3) More information »
 • Low Priority - Core - SQLi vulnerability in Hathor postinstall message (affecting Joomla 3.7.0 through 3.8.3) More information »

แก้บัค

 • Contact form loses data after submission with error #17743
 • Smart Search performance improvement for common words #12450
 • Performance improvement in Smart Search indexing process #17390
 • Update jQuery Autocomplete to 1.4.7 #18113
 • Update CodeMirror to 5.33.0 #18880
 • Update srcset url conversion to handle commas and spaces #18327
 • Custom Fields: Handle tag items properly #19006
 • Fix filepath to PHPMailer language file #19072
 • Display category title as page heading and page title when no menu item for com_content category #19195
 • Respect access level in com_content #18417
 • Miscellaneous PHP 7.2 compatibility fixes

Download

สำหรับติดตั้งเว็บใหม่:

Download Joomla 3.8.4
English (UK), 3.8.4 Full Package

New installation instructions and technical requirements

อัพเดตจากรุ่นเก่า:

Upgrade Packages
Joomla 3 upgrade packages

Note: Please read the update instructions before updating.

Please remember to clear your browser's cache after upgrading.

 

 • ฮิต: 1043