Accessibility Tools

เปิดใช้ ReCaptcha เพื่อป้องกันสแปม ในจูมล่า กันดีกว่า

how-to-recapcha-joomla

หลายท่านอาจประสพปัญหา มีสแปมมาสมัครสมาชิกเว็บ joomla เยอะมาก วันนึงเป็น สอบถึงเป็นร้อย สแปม (spam) ทั้งนั้นป้องกันยังไงดี Joomla 2.5  และ Joomla 3 มีระบบป้องกัน Spam ดีๆ ชื่อ ReCaptcha เป็นบริการของ google ReCaptcha จะใช้ CAPTCHA มาช่วยในการแปลงตัวหนังสือเป็นข้อมูลดิจิตอล พร้อมๆ กันกับป้องกันไม่ให้บอตสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ที่กำหนดได้

  Tags:
 • ReCaptcha
 • กันสแปม
 • กันสแปม ในจูมล่า
 • spam

การใช้งาน Two Factor Authentication ของ Joomla 3 รหัสผ่าน 2 ชั้นมั่นใจ

Joomla ! Two Factor Authentication

ปรกติ Joomla จะพิสูจน์ตัวตนของผู้ใช้งาน โดยการสอบถาม User และ Password แต่สำหรับระบบที่ต้องการความปลอดภัยมาก ๆ คงจะต้องการความปลอดภัยที่มากไปกว่าการสอบถามแค่ User / Password  โดย Two Factor Authentication ของ joomla จะสร้าง otp ( one time password ) โดยเชื่อมต่อกับ Google Authenticator ซึ่ง มี APP ทั้งใน  Android และ iOS  

  Tags:
 • Two Factor Authentication
 • Joomla 3

หา Absolute Path ของเว็บเราแก้ปัญหา โฟลเดอร์ tmp และ log เขียนไม่ได้

หา Absolute Path ของเว็บเราแก้ปัญหา โฟลเดอร์ tmp เขียนไม่ได้

หลายครั้งที่ บางคนทำเว็บ joomla บนเครื่องแล้วอัพโหลดขึ้น Server มีปัญหา ไม่สามารถติดตั้งส่วนเสริมของ joomla ได้ ปัญหามาจากไม่ได้  เปลี่ยนสิทธิการอ่านเขียนไฟล์เป็น 777 (CHMOD 777)  หรือ Absolute Path โฟลเดอร์ /tmp ผิด หา Absolute Path ของเว็บเราแก้ปัญหา โฟลเดอร์ tmp  เขียนไม่ได้ โดยตรวจสอบได้จาก

  Tags:
 • Absolute Path
 • โฟลเดอร์ tmp
 • แก้ปัญหา
 • ติดตั้งส่วนเสริมของ joomla

วิธีเพิ่มฟิลด์ ข้อมูลตอนสมัครสมาชิก joomla!

วิธีเพิ่มฟิลด์ ข้อมูลตอนสมัครสมาชิก Joomla!

หลายท่านที่ใช้ Joomla! บางเว็บเปิดให้สมัครสมาชิก แต่อยากได้ข้อมูลส่วนตัว เช่น ที่อยู่ เบอร์โทร ของสมาชิกด้วยเพื่อใช้ในการทำกิจกรรมต่างๆ บางท่าน อาจจะใช้ ส่วนเสริมของจูมล่า ที่ใช้ในการทำ ฟอร์ม แต่ก็ไม่สามารถเชื่อมกับ user login ของ Joomla! ได้ บทความนี้เลยขอนำเสนอวิธีเพิ่มฟิลด์ ข้อมูลตอนสมัครสมาชิก ของจูมล่าแบบง่ายๆ ที่มีอยู่แล้วแต่บางท่านอาจจะไม่รู้

คำเตือน : การเพิ่มฟิลด์ ข้อมูลตอนสมัครสมาชิก อาจทำให้บางคนไม่อยากสมัคร หากจุดประสงค์ของการขอข้อมูล ไม่ดึงดูดพอ 

  Tags:
 • วิธีเพิ่มฟิลด์
 • สมัครสมาชิก
 • Joomla 2.5
 • joomla 3.x

แก้ไขปัญหา Database Error หลังจากอัพเดต Joomla!

database error after update joomla 2.5 joomla 3

หลายท่านอาจมีปัญหากับการอัพเดต Joomla แก้ไขปัญหา Database Error หลังจากอัพเดต  Joomla! ไม่ว่าจะเป็น  Joomla! 2.5 หรือ Joomla! 3.0 ส่วนสาเหตุมีได้หลายแบบ บางคนอาจจะอัพเดตโดยการแตกไฟล์ ไปวางทับ แต่บางครั้งฐานข้อมูลไม่ได้อัพเดตตาม จึงมีปัญหา หรือมีปัญหาตั้งแต่ติดตั้งตัวอัพเดตจูมล่าเลย มาดูวิธีการแก้ไขกัน

  Tags:
 • แก้ไขปัญหา
 • Database Error
 • Joomla! 2.5
 • Joomla! 3.0