Accessibility Tools

Skip to main content

รายงาน ช่องโหว่ (Vulnerability) joomla ปี 2017 เทียบกับ Wordpress

ช่องโหว่ (Vulnerability)  เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของต่อเรื่องความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ  โดยผู้ไม่หวังดีใช้ประโยชน์จากช่องโหว่เพื่อสร้างความเสียหาย ดังนั้นหากช่องโหว่มีจำนวนมาก โอกาสที่ภัยคุกคามจะสร้างความเสียหายจากช่องโหว่ดังกล่าวก็มากตามไปด้วย 

หลายครั้งที่มีคนถามถึง ความปลอดภัย ของ joomla! คนมักมองว่า joomla! เป็น CMS ที่มีช่องโหว่มาก แน่นอนถ้านับรวม ทั้งหมด Joomla! มีช่องโหว่มาก เป็นอันดบหนึ่ง แต่ถ้านับ 5 ปีที่ผ่านมา Joomla! มีแนวโน้มพบ ช่องโหว่ น้อยลงทุกปี แน่นอนว่า ช่องโหว่เหล่านี้ เป็นช่องโหว่ของตัว CMS เอง ไม่ใช่จำนวนเว็บที่โดนแฮก อันนี้ต้องแยกกัน 

ในปี 2017 ที่ผ่านมา joomla! พบช่องโหว่ 19 จุด 

ในปี 2017 ที่ผ่านมา Wordpress พบช่องโหว่ 46 จุด

หากมองย้อนไป 5 ปี จำนวนช่องโหว่ที่พบ ก็ยังน้อยกว่า

wordpress joomla

ข้อมูลจาก 

https://www.cvedetails.com/vendor/3496/Joomla.html

https://www.cvedetails.com/product/4096/Wordpress-Wordpress.html

ช่องโหว่ต่างๆ เป็นรายงานความปลอดภัยตาม มาตราฐานการกำหนดชื่อช่องโหว่ด้วย CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) CVE คือ รายชื่อของช่องโหว่ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันสำหรับอ้างอิงถึงช่องโหว่แต่ละชนิด เพื่อให้แหล่งข้อมูลด้านช่องโหว่, เจ้าของผลิตภัณฑ์ และผู้ใช้งานโปรแกรมสามารถเข้าใจได้ตรงกัน

ไม่มี Software ใด ไม่มีช่องโหว่ และ ช่องโหว่ที่รายงานมา ส่วนใหญ่ ทั้งสอง CMS ได้แก้ไขปัญหาไปแล้ว ดังนั้น ไม่ว่าคุณจะใช้ Wordpress หรือ Joomla! คุณควรอัพเดต CMS ให้ใหม่อยู่เสมอ เพื่อความปลอดภัยของเว็บคุณเอง

 

  • Hits: 4228