Accessibility Tools

  • Home
  • ข่าวจูมล่า

เตรียมตัว ประกาศความปลอดภัยที่สำคัญ Joomla! 3.7.1 กำลังออกแก้ปัญหาเร็วๆนี้

Joomla! รุ่น 3.7.1 ที่จะออกมาแก้ไขด้านความปลอดภัย ในวันพุธที่ 17 พฤษภาคมเวลาประมาณ 14:00 UTC (สามทุ่มโดยประมาณ)

Joomla! ทีม Security Strike (JSST) ได้รับแจ้งเกี่ยวกับปัญหาด้านความปลอดภัยที่สำคัญใน Joomla! หลัก เนื่องจากนี่เป็นการแก้ไขด้านความปลอดภัยระดับสูงโปรดเตรียมพร้อมที่จะอัปเดต Joomla! ของคุณเป็น Joomla! รุ่น 3.7.1 โดยจะออกมาให้ใน วันพุธที่ 17 พฤษภาคมเวลาประมาณ 14:00 UTC (สามทุ่มโดยประมาณ)

เนื่องจากเป็นเรื่องความปลอดภัยระดับสูง จึงไม่สามารถเผยแพร่รายละเอียดได้

 ที่มา https://www.joomla.org/

    Tags:
  • Joomla! 3.7.1
  • ความปลอดภัย