joomla-channel-logo

สนับสนุนโดย
logo

จูมล่า! 3 กำลังจะไป จูมล่า 4 กำลังจะมา

joomla 3 end of support

อีกไม่นาน Joomla! 3.7 ก็จะออกมาให้ใช้ และทีมงานแจ้งว่า Joomla! 3.9 จะเป็นรุ่นสุดท้ายของ จูมล่า! 3 ซึ่งออกรุ่นแรกคือ จูมล่า! 3.0  มาเมื่อ 27 ก.ย. 2012 ก็ยาวนานอยู่ครับ 5 ปี แล้ว 

Continue Reading

พิมพ์ อีเมล