คู่มือ อบรม FLEXIContent

คู่มือ อบรมการใช้งาน FLEXIContent นี่จัดทำเพื่อใช้ประกอบการอบรม การสร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla! (เวอร์ชั่น 3) หลักสูตรขั้นสูง  Joomla Advanced Content Management System คลิกที่รูปได้เลย

คู่มือ อบรม FLEXIContent

 อบรม FLEXIContent โดย ColorPack Creations Co., Ltd. 

 Download http://www.flexicontent.org/

การสร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla! (เวอร์ชั่น 3.x) หลักสูตรขั้นสูง FLEXIContent CCK For Joomla!

บทที่ 1 ทำความรู้จัก FLEXIContent

 • FLEXIContent คืออะไร
 • FLEXIContent ดีอย่างไร
 • FLEXIContent ต่างกับ Joomla ปรกติอย่างไร
 • การแสดงผล ชนิด(Type) ของเนื้อหา คืออะไร 
 • ตัวอย่างเว็บที่ใช้ FLEXIContent

บทที่ 2 ติดตั้ง FLEXIContent

 • การติดตั้ง FLEXIContent ใน  Jooml! 3
 • เข้าใช้งาน FLEXIContent
 • เตรียมความพร้อม FLEXIContent

บทที่ 3 เริ่มต้นใช้งาน FLEXIContent

 • ขั้นตอนการทำงาน
 • การสร้าง Type (ชนิดของเนื้อหา)
 • การสร้าง Fieldsฃ
 • สร้าง Templates
 • เทมเพลตรูปแบบต่างๆ

บทที่ 4 สร้าง Type หลากหลายชนิดเพื่อใช้งาน

 • สร้าง Type Download ใช้แสดง ข้อมูล ดาวน์โหลดไฟล์
 • สร้าง  Type Gallery เพื่อแสดงรูปภาพแบบแกลเลอรี
 • สร้าง Type Staff เพื่อแสดงข้อมูลบุคลากร
 • การใช้งาน โมดูล
 • รู้จักฟิลด์ แต่ละชนิด เพิ่มเติม
 • ตั้งค่าปรับแต่งเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

Overall Rating (0)

0 out of 5 stars
 • No comments found