Accessibility Tools

การเพิ่มสินค้าให้ HikaShop

เมื่อทำการสร้างหมวดหมู่ของสินค้าแล้ว ต่อไปก็สามารถลงชิ้นสินค้าที่เราต้องการจำหน่ายได้แล้วครับ 

ไปที่ Product > Add a Product

การเพิ่มสินค้าให้ HikaShop

เข้าหน้า Add product แล้ว ให้กรอกรายละเอียดดังรูปครับ

2014-04-14 13-58-05

1. ชื่อสินค้า

2. รายละเอียดสินค้า

3. หมวดหมู่ของสินค้าที่ต้องการนำลง (เพิ่มให้แสดงหลายหมวดหมู่ได้)

4. สินค้าที่เกี่ยวข้อง

2014-04-14 13-59-25

5. ราคาสินค้าต่อหน่วย

6. รูปสินค้า

2014-04-14 14-00-04

7. รายละเอียดอื่นๆเช่น รหัสสินค้า, ภาษี, จำนวนสินค้าชิ้นนี้ที่มีในร้าน, กำหนดวันขายวันแรก ถึงวันสุดท้าย, ราขายปลีกต่อชิ้น, น้ำหนัก, มิติของสินค้า เป็นต้น

*ใส่ข้อมูลเฉพาะที่จำเป็นก่อนก็ได้ครับ เช่น ชื่อสินค้า รายละเอียด ราคา และรูปสินค้า 


เสร็จแล้วให้ทำการบันทึกครับ จะได้ดังรูป

2014-04-14 14-00-26

ลองใส่อีกสักอันครับ 

2014-04-14 14-01-31

ทดลองดูที่หน้าเว็บของเราครับ จะแสดงผลดังรูป

หน้าแสดงหมวดหมู่ 

2014-04-14 14-02-13

ทดลองเลือกหมวดหมู่ รถเก๋ง จะแสดงดังนี้ครับ

2014-04-14 14-02-30


คลิกเลือกตัวสินค้าเข้าไปดูรายละเอียด

2014-04-14 14-04-17

การแสดงผลรูปขนาดใหญ่ เมื่อคลิกที่รูปจะมี lightbox ติดมาให้ด้วยครับ 

2014-04-14 14-05-21

เสร็จแล้วครับ สำหรับการใส่สินค้าในหมวดหมู่ บทความต่อไปจะเป็นการจัดการแสดงผลหน้าเว็บโดยควบคุมทางเมนูครับ  Hikashop สามารถให้เรากำหนดให้แสดงผลได้หลากหลายหน้า เช่น User addresses ,Categories listing, CheckoutCustomer orders, Comparison page, Contact page, Products listing, Product page, User control panel, Customer download space, Registration form

พบกันได้ในตอนต่อไปครับ

 

  • Hits: 7840