Accessibility Tools

การจัดการแสดงผลหน้าเว็บโดยควบคุมทางเมนู HikaShop

วันนี้เสนอตอน การจัดการแสดงผลหน้าเว็บ โดยควบคุมผ่านเมนู Hika Shop ครับ

Hika Shop นั้น ตอนที่เราทำการติดตั้ง ตัวระบบจะทำการสร้างเมนูมาให้เราโดยอัตโนมัติอยู่แล้วเช่น เมนู Categories listing / Products listing และเมนูเฉพาะของ Hika Shop เองคือ User control panel / Registration form / Brands listing วันนี้มาทำความรู้จักกับเมนูเหล่านี้กันครับ

Categories listing : จะเป็นเมนูแสดง Categories ทั้งหมดที่เราได้ทำการสร้างหมวดหมู่ สินค้าขึ้นมา ดังรูป

การจัดการแสดงผลหน้าเว็บโดยควบคุมทางเมนู HikaShop

Products listing : แสดงสินค้าที่มีทั้งหมดในระบบ 

2014-04-14 14-02-30 


เมนูเฉพาะของ Hika Shop

User control panel : เกี่ยวกับ ระบบสมาชิก ถ้าทำการลงทะเบียนสมัครสมาชิกไว้กับ Hika Shop จะมีเมนูเพิ่มเพิ่มให้อีก 3 ตัวคือ
- แก้ไขรายละเอียด
- จัดการที่อยู่
- รายการคำสั่งซื้อ


 

Registration form : ฟอร๋มลงทะเบียนสำหรับลูกค้าที่จะมาซื้อของ จะเป็นการกรอกที่อยู่จัดส่ง ฯลฯ


 

Brands listing : เกี่ยวกับ Manufacturer ของร้านค้า

 

  • Hits: 5479